GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Email:  hanoi-mntanlinh@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn trong đó hơn 70% có trình độ Đại học, Trường có đội ngũ gió viên yêu nghề mến trẻ, tận tâm vói công việc. không ngừng học tập sáng tạo. có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học lấy trẻ làm trung tâm . Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với khả năng  của trẻ và tình hình thực tếc ủa đạ phương; Tổ chức các hoạt động ngoại khoá giúp trẻ được giao lưu, mạnh dạn tự tin.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị .
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như:  biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh,
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 

Ban giám hiệu Trường MN Tản Lĩnh A