Trường MN Tản Lĩnh A  nằm trên địa bàn xã Tản Lĩnh, một xã Miền núi của huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội;

Trường có 03 điểm trường: Khu Trung tâm, Khu Ké Mới, Khu Tam Mỹ.

Nhà trường có đội ngũ: 59 CB,GV,NV; ( Nữ 57, Nam: 02)

Đội ngũ CB,GV,NV trẻ nhiệt tình, năng động, 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên trong đó có 90% đạt trình độ trên chuẩn; (giáo viên tốt nghiệp Cao đắng, Đại học sư phạm).

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viênvà nhân viên được tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo;

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp;

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ;

Toàn trường có 20/ nhóm lớp; Trong đó

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng:  4 nhóm

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi):  5 lớp

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 5 lớp

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 6 lớp