Cô giáo như mẹ hiền

  • HĐSP
  • HĐSP
Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 23/10/20  Tin tức  5
CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON TẢN LĨNH A, ỦNG HỘ CHO ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG.
 02/10/20  Tin tức  39
CHƯƠNG TRÌNH "VUI TẾT TRUNG THU 2020"          TRƯỜNG MẦM NON TẢN LĨNH A 
 21/09/20  Tin tức  52
   THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Số: 55/2011/TT-BGDĐT CỦA  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 21/09/20  Tin tức  34
NGHỊ QUYẾT Số: 05/2020/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG, TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI NĂM ...
 21/09/20  Tin tức  33
QUYẾT ĐỊNH Số: 51/2013/QĐ-UBND  CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU KHÁC  TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI  (TRỪ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO)
 15/09/20  Tin tức  52
Trường mầm non Tản Lĩnh A tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID 19