Cô giáo như mẹ hiền

  • HĐSP
  • HĐSP
Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 21/09/20  Tin tức  7
   THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Số: 55/2011/TT-BGDĐT CỦA  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 21/09/20  Tin tức  2
NGHỊ QUYẾT Số: 05/2020/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG, TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI NĂM ...
 21/09/20  Tin tức  3
QUYẾT ĐỊNH Số: 51/2013/QĐ-UBND  CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU KHÁC  TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI  (TRỪ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO)
 15/09/20  Tin tức  18
Trường mầm non Tản Lĩnh A tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID 19
 08/09/20  Bản tin trường  26
TRƯỜNG MẦM NON TẢN LĨNH A CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021
 14/04/20  Bản tin trường  203
Công văn Số: 1130/SGDĐT-CTTT V/v thực hiện các biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 14/04/20  Bản tin trường  209
Thông báo 1074/SGD-VP về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19
 23/10/19  Bản tin trường  340
Cuộc thi " tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên thủ đô".